Regnskap

Vår ambisjon er å bidra til gode og effektive rutiner for å holde orden på regnskapet og økonomistyringen, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten i din bedrift.

Vårt hovedverktøy Tripletex er et ledende nettbasert system, som ved rett bruk vil bidra til effektivisering av administrasjonen. Du finner mer informasjon om Tripletex på http://www.tripletex.no

I samarbeid med Kragerø Revisjon AS utgjør vi en kompetent leverandør av regnskapstjenester.Noen eksempler på regnskapstjenester:

• Bokføring

• Lønn

• Fakturering
• Selvangivelse og øvrige likningsdokumenter
• Årsregnskap
• Budsjettering
• Effektivisering av interne rutiner