Regnskap

Vår ambisjon er å bidra til gode og effektive rutiner for å holde orden på regnskapet og økonomistyringen, slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten i din bedrift.

Vårt hovedverktøy Tripletex er et ledende nettbasert system, som ved rett bruk vil bidra til effektivisering av administrasjonen. Du finner mer informasjon om Tripletex på http://www.tripletex.no

I samarbeid med Kragerø Revisjon AS utgjør vi en kompetent leverandør av regnskapstjenester.

Noen eksempler på regnskapstjenester:


  • Bokføring
  • Lønn
  • Fakturering
  • Selvangivelse og øvrige likningsdokumenter
  • Årsregnskap
  • Budsjettering
  • Effektivisering av interne rutiner