Rådgivning

Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næringslivet. Vi ønsker derfor å være en aktiv bidragsyter og støttespiller for våre kunder og derfor vil våre arbeidsoppgaver være mer enn bare lovpålagt revisjon og tradisjonell regnskapsføring.

Vi vil hjelpe deg med å være i forkant av begivenhetene, slik at du kan opptre mer offensivt og unngå ubehagelige situasjoner. Våre rådgivningstjenester leveres innenfor de regler som gjelder for uavhengighet i forhold til revisjonsrollen.

Noen eksempler på rådgivningstjenester:

Fisjon og fusjon
• Selskapsetablering og deler av selskapsretten
• Generell skatte- og avgiftsrådgivning
• Verdivurdering
• Arv og generasjonsskifte
• Økonomistyring
• Eksterne kurs og seminarer