Rådgivning

Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næringslivet. Vi ønsker derfor å være en aktiv bidragsyter og støttespiller for våre kunder og derfor vil våre arbeidsoppgaver være mer enn bare lovpålagt revisjon og tradisjonell regnskapsføring.

Vi vil hjelpe deg med å være i forkant av begivenhetene, slik at du kan opptre mer offensivt og unngå ubehagelige situasjoner. Våre rådgivningstjenester leveres innenfor de regler som gjelder for uavhengighet i forhold til revisjonsrollen.

Noen eksempler på rådgivningstjenester:

  • Fisjon og fusjon
  • Selskapsetablering og deler av selskapsretten
  • Generell skatte- og avgiftsrådgivning
  • Verdivurdering
  • Arv og generasjonsskifte
  • Økonomistyring
  • Eksterne kurs og seminarer