KROS er en betegnelse på to bedrifter fordelt på regnskap og revisjon. Kragerø og Grenland Økonomiservice AS innenfor regnskap og Kragerø Revisjon AS innenfor revisjon.


Vi har kontorer i Kragerø og Grenland. Kragerøkontoret holder til der gamle og ærverdige Central Hotel ble drevet for mange år siden. Skienskontoret ligger sentralt til mellom Porsgrunn og Skien på Kjørbekk.


Tripletex: Vårt hovedverktøy er det nettbaserte økonomistyringssystemet Tripletex. Vi jobber daglig med å effektivisere rutiner for våre kunder ved å ta i bruk Tripletex på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester innen regnskap, revisjon eller rådgivning.

Du finner en oversikt med telefonnummer og epost til hver enkelt av oss under fanen Kontakt oss.


Vi har kunder i alle størrelser og de fleste bransjer, men retter oss primært mot mindre og mellomstore selskaper.